Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

WIARYGODNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

W nawiązaniu do artykułu w dodatku zielonogórskim GW z dn. 13.10.2008 informujemy, że w całym kraju pracownie mammograficzne biorące udział w Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi zostały skontrolowane przez Centralny Ośrodek Koordynujący.W związku z powyższym z przyjemnością informujemy Panie, iż…

Więcej
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=