Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Laboratorium Analityczne

Kierownik: mgr Anna Langer

Specjalizacja: badania laboratoryjneWykonuje badania na potrzeby:

- oddziałów szpitalnych,

- poradni specjalistycznych,

- pacjentów ambulatoryjnych (skierowania z POZ, Medycyny Pracy),

- odpłatnie (bez skierowań).

Badania z zakresu:

- Hematologii,

- Koagulologii,

- Chemii klinicznej,

- Immunodiagnostyki,

- Analityki.

Punkt pobrań znajduje się w gabinecie A117 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.30.

Pobieranie krwi i przyjęcia materiałów diagnostycznych w godzinach 7.00 - 12.00

Odbiór wyników: poniedziałek- piątek 8.00-12.00 i 13.00-14.30.

 

Kontakt: 68 452 77 51

 

 

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek 8:00-14:30 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=
 title=
 title=