Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

O nas

Historia:

Początki działalności medycznej Zakładu sięgają lat 50-tych ubiegłego wieku. Pierwsze badania i diagnozy zrealizowane zostały
w styczniu 1953 roku. W kolejnych dziesięcioleciach Zakład ulegał rozbudowie i modernizacji. Zmiany te dotyczyły zakresów działalności medycznej jak również sfery organizacyjnej. Do obiektu z XIX wieku dobudowano w latach 80-tych ubiegłego stulecia nowe budynki przeznaczone na oddziały szpitalne i poradnie specjalistyczne. Na początku roku 2005 doszło do znaczących zmian w strukturze organizacyjnej jednostki. W wyniku działań zainicjowanych w roku 2003, przez Departament Zdrowia MSWiA nastąpiło przejęcie jednostek działających na terenie województwa lubuskiego, a dotychczas nadzorowanych przez ZOZ MSWiA w Szczecinie. Rezultatem tych przekształceń było powiększenie Zakładu o  Przychodnię w Gorzowie Wielkopolskim oraz Ambulatorium  Terenowe w Międzyrzeczu.

Misją Zakładu jest objęcie kompleksową i fachową opieką specjalistyczną mieszkańców województwa lubuskiego, w tym funkcjonariuszy i pracowników resortu MSW wraz z rodzinami, uwzględniając potrzeby tej grupy zawodowej, wynikające ze szczególnej roli, jaką pełnią w naszym społeczeństwie.

 Zakład jest placówką świadczącą wielospecjalistyczne usługi medyczne w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. W swoich działaniach medycznych łączący wieloletnią praktykę, doświadczenie zawodowe oraz najnowsze osiągnięcia naukowe, wszystko to opierając na solidnie wyposażonych w sprzęt medyczny oddziałach szpitalnych i gabinetach lekarskich, oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę, która wypracowała skuteczne, bezpieczne i efektywne procedury postępowania, gwarantujące wysoki poziom, a tym samym komfort i bezpieczeństwo naszych pacjentów.

Profil działalności:

Statutową działalnością jednostki jest świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych oraz stacjonarnej opieki zdrowotnej dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Działalnością poza statutową Zakładu jest świadczenie usług medycznych komercyjnych dla wszystkich zainteresowanych oraz świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla współpracujących z jednostką organizacji państwowych – resortów mundurowych oraz firm na terenie całego  województwa lubuskiego.
Wykonując swoje zadania Zakład współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie konsultacji i badań specjalistycznych.
Zakład jest istotnym podmiotem w świadczeniu usług medycznych w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.
Przychodnie/miejscowości poza główną siedzibą, w których są udzielane świadczenia zdrowotne:

Szczególne cechy lokalizacji:

SP ZOZ MSW w Zielonej Górze usytuowany jest w bezpośredniej styczności ze Szpitalem Wojewódzkim w Zielonej Górze. Lokalizacja ta wpływa na dobrą współpracę pomiędzy zakładami, oraz daje możliwość szybkiej reakcji lekarzy w nagłych przypadkach, gdy zaistnieje potrzeba konsultacji ze specjalistami, których Zakład nie posiada. Ze względu na inny charakter działalności obu placówek, położenie to nie powoduje konkurencyjności, a pacjenci mają dostęp do wielu specjalistów i oddziałów szpitalnych, którymi nie dysponuje Zakład.  

Wdrożona polityka jakości:

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług i zmniejszenie oddziaływania Zakładu na środowisko, oraz poprawę warunków pracy personelu, opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008, system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001: 2004 oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-N-18001: 2004.

Przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych:

Rejon Zakładu jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych, co potwierdza fakt uzyskana wyróżnienia w konkursie „Zielona Góra bez barier”, w kategorii obiekt użyteczności publicznej powyżej 200 m2, w zakresie przystosowania obiektu na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.

Oddziały

„Szpital Zielonogórski” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze; ul Wazów 42; 65-044 Zielona Góra posiada:

- Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

- Oddział Kardiologiczny

- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

- Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

„Poliklinika” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze;
ul Wazów 42; 65-044 Zielona Góra posiada następujące poradnie:

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Psychologiczna
 • Poradnia Leczenia Nerwic
 • Poradnia Medycyny Pracy

Zakłady, pracownie, apteki:

 • Laboratorium Analityczne
 • „Apteka Wazów 42”

 „Poliklinika” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze; Przychodnia w Gorzowie Wielkopolskim; ul. Walczaka 27; 66-400 Gorzów Wielkopolski:

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Pulmonologiczna
 • Poradnia Okulistyczna

Zakłady:

 • Zakład Rehabilitacji

„Poliklinika” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze; Ambulatorium w Międzyrzeczu; ul. Zachodnia 8 A; 66-300 Międzyrzecz:

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

Otrzymane nagrody i wyróżnienia (z rokiem przyznania):2010, 2011, 2012 „Gazele Biznesu”,2010 laureat konkursu „Zielona Góra bez barier” w kategorii obiekt użyteczności publicznej powyżej 200 m2, w zakresie przystosowania obiektu na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością, 2014 wyróżnienie „Lider e-Usług 2014” przyznane przez Lubuski Urząd Marszałkowski. 

Zakład jako jedyny w regionie i jeden z nielicznych w kraju zajmuje się kompleksowym leczeniem zespołu stopy cukrzycowej
w Oddziale Diabetologii i Chorób Wewnętrznych i Poradni Stopy Cukrzycowej. Wieloletnie doświadczenie personelu w tym zakresie i różnorakie metody leczenia pozwalają osiągać często spektakularne efekty. Zakład organizuje cykliczne konferencje naukowe-Diabetologiczne Spotkania Lubuskie..    

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek 8:00-14:30 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=
 title=
 title=