Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2023 r.

W dniu 9.12.2022 r. Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zamówienia, Konkursy. 

link:  http://www.poliklinika.zgora.pl/konkursy-424.html

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek 8:00-14:30 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=
 title=
 title=