Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

przetargu pisemnego nieograniczonego pn. ?Najem pomieszczeń użytkowych o powierzchni 56,61 m2 w bud


Data ogłoszenia: 2018-07-06
Stan konkursu:
Data zakończenia: 2018-07-17


Przedmiotem przetargu jest najem pomieszczeń użytkowych o powierzchni 56,61m2  w budynku SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze przy ul. Wazów 42 w Zielonej Górze z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. W skład zespołu pomieszczeń wchodzą: magazyn, sala konsumpcyjna, pomieszczenie socjalno-porządkowe, wc personelu, bufet, zaplecze bufetu i zmywalnia. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 56,61m2

Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora, w sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSWiA, w terminie do dnia 17 lipca 2018r. do godz. 10.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Organizatora Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Organizatora po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone Uczestnikowi. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Załączniki do pobrania:

Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=