Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Najem pomieszczeń użytkowych o powierzchni 56,61 m2 w budynku SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze przy u


Data ogłoszenia: 2017-07-14
Stan konkursu: Ogłoszony
Data zakończenia: 2017-09-28


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych o powierzchni 56,61m2 w budynku SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze przy ul. Wazów 42 w Zielonej Górze z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego dla pacjentów.

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora, w sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSWiA, w terminie do dnia 28 września 2017r. do godz. 09.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Organizatora Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Organizatora po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie
i niezwłocznie zwrócone Uczestnikowi. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

 

W załaczeniu:

Ogłoszenie o przetargu

Wzór oferty

Projekt umowy

Opis techniczny pomieszczeń

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie Pobierz
Wzór oferty Pobierz
Projekt umowy Pobierz
Opis techniczny Pobierz
Opis techniczny Pobierz
Zdjęcie Pobierz
Zdjęcie 2 Pobierz
Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=