Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Centrum Terapii Nerwic - informacja dla chorych.

Informacje dla osób zainteresowanych podjęciem psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Nerwic

 • Proces leczenia w Oddziale oparty jest o psychoterapię realizowaną w paradygmacie psychodynamicznym łączoną umiejetnie z farmakoterapią oraz zajęciami terapeutycznymi wspierającymi oddziaływania psychoterapeutyczne.
 • Terapia w Oddziale ma charakter terapii realizowanej w grupach psychoterapeutycznych - każda grupa ma swojego stałego psychoterapeutę prowadzącego sesje psychoterapii i koordynującego cały praces leczenia pacjentów w tej grupie.
 • Cały proces terapii realizowany jest przez wykwalifikowany i doświadczony zespół (psychiatra, psycholodzy i psychoterapeuci) - zgodnie z obowiazującymi standardami zawodowego profesjonalizmu i zasadami etycznymi.

Nasza oferta adresowana jest między innymi do osób, które:

 • Zmagają się z różnego typu zaburzeniami i problemami nerwicowymi: lękami, fobiami,natrętnymi myślami, kompulsywnymi zachowaniami, dolegliwościami psychosomatycznymi,nasilonym niepokojem, itp.
 • Przeżywają różnorodne problemy sytuacyjne i adaptacyjne związane z aktualną sytuacją życiową, trudnościami w relacjach z bliskimi osobami, problemami zawodowymi i osobistymi, ważnymi wydarzeniami w ich życiu, żałobą po stracie, sytuacjami kryzysowymi, istotnymi zmianami problemów w dotychczasowym życiu, itp.
 • Doświadczają problemów w relacjach międzyludzkich, ograniczających codzienne funkcjonowanie i/lub utrudniajacych budowanie satysfakcjonujących relacji z ludźmi (w tym z osobami bliskimi).
 • Cierpiących z powodu stanów depresyjnych, obniżonego nastroju, istotnych wahań nastroju, problemów z codziennym funkcjonowaniem i braku "życiowej energii", doświadczających braku "stysfakcji" życiowej.
 • Skarżących się na problemy ze snem i trudności w wypoczywaniu lub/i zaburzenia aktywności w ciągu dnia, obniżoną motywację, trudności w wypełnianiu życiowych ról i obowiązków.

Dlaczego warto skorzystać z możliwości terapii w Oddziale:

 • Oddział jest jedyną na terenie województwa lubuskiego placówką oferującą leczenie psychoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Terapia w Oddziale jest całkowicie bezpłatna - pacjenci nie ponoszą żadnych kosztów w związku z korzystaniem z leczenia, które jest w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Czas trwania terapii uwzglednia indywidualne potrzeby i możliwości pacjenta - jest kożdorazowo uzgadniany indywidualnie z oosobą podejmującą terapię (do 12 tygodni).
 • Proponujemy intensywną i wszechstronną terapię pozwalającą osiągnać maksymalnie korzystne efekty w zaplanowanym czasie leczenia - zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu (poniedziałek - piątek) po ok. 5 godzin (łącznie w każdym tygodniu obejmują ok. 25 godzin rożnorodnych oddziaływań terapetycznych).
 • W trakcie leczenia zapewniamy również stałą opiekę lekarza psychiatry i możliwość wspierania psychoterapii przez umiejętnie stosowaną farmakotrapię.
 • Obok psychoterapii łączonej w koniecznych sytuacjach z farmakoterapią proponujemy szeroki wachlarz "dodatkowych" zajęć terapeutycznych wsperajacych i wzmacniajacych efektywność tych podstawowych metod terapii, m.in. psychorysunek, treningi psychologiczne, psychoedukację, treningi relaksacyjne, warsztaty terapeutyczne na bazie filmów, itp.
 • Terapia w Oddziale ma charakter leczenia szpitalnego i pacjenci mogą otrzymać zwolnienie L4 tak jak w trakcie leczenia w oddziałach całodobowych.
 • Pacjenci codziennie po zajeciach wracają do swoich domów, codziennych relacji z bliskimi osobami, spraw i obowiązków. Nie są oderwani od swoich rodzin i "codziennego życia". Pozwala to na bieżąco przepracowywać w terapii pojawiające się w życiu problemy, wypróbowywać nowe wzorce zachowania i przeżywania, testować efekty leczenia.

Osoby zainteresowane podjęciem terapii z Dziennym Oddziale Terapii Nerwic zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, ktore pozwoli otrzymać więcej informacji na temat Oddziału i realizowanego w nim Programu Terapeutycznego oraz uzyskać kwalifikację do terapii - wraz z ustaleniem możliwych terminów jej rozpoczęcia.

 W celu umówienia sie na spotkanie konsultacyjne prosimy o kontakt:

                                                                             tel. 68 452 77 64

 

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek 8:00-14:30 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=
 title=
 title=