Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kompleksowe leczenie nerwic - nowe rodzaje świadczeń w Poliklinice.

Od dnia 1.7.2010 otwieramy w naszym Zakładzie Poradnię Leczenia Nerwic i Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

Rejestracja  od poniedziałku do piatku w godz. 8,00-15,00 - tel. 68.452.77.64.

Szczegóły dotyczace zakresu opieki w pliku poniżej. Informacje dla osób

zainteresowanych podjęciem psychoterapii

w Dziennym Oddziale Terapii Nerwic

 

v  Proces leczenia w Oddziale oparty jest o psychoterapię realizowaną w paradygmacie psychodynamicznym łączoną umiejętnie z farmakoterapią, oraz zajęciami terapeutycznymi wspierającymi oddziaływania psychoterapeutyczne

 v  Terapia w Oddziale ma charakter terapii realizowanej w grupach psychoterapeutycznych - każda grupa ma swojego stałego psychoterapeutę prowadzącego sesje psychoterapii  i koordynującego cały proces leczenia pacjentów w tej grupie.

 v  Cały proces terapii realizowany jest przez wykwalifikowany i doświadczony zespół (psychiatra, psycholodzy i psychoterapeuci) - zgodnie z obowiązującymi standardami zawodowego profesjonalizmu i zasadami etycznymi.

 Nasza oferta adresowana jest między innymi do osób, które:

  • Zmagają się z różnego typu zaburzeniami i problemami nerwicowymi: lękami, fobiami, natrętnymi myślami, kompulsywnymi zachowaniami, dolegliwościami psychosomatycznymi, nasilonym niepokojem, itp. 

  • Przeżywają różnorodne problemy sytuacyjne i adaptacyjne związane z aktualną sytuacją życiową, trudnościami w relacjach z bliskimi osobami, problemami zawodowymi i osobistymi, ważnymi wydarzeniami w ich życiu, żałobą po stracie, sytuacjami kryzysowymi, istotnymi zmianami problemów dotychczasowym życiu, itp.

  •  Doświadczają problemów w relacjach międzyludzkich, ograniczających codzienne funkcjonowanie i/lub utrudniających budowanie satysfakcjonujących relacji z ludźmi (w tym  z osobami bliskimi)

  • Cierpiących z powodu stanów depresyjnych, obniżonego nastroju, istotnych wahań nastroju, problemów z codziennym funkcjonowaniem i braku „życiowej energii”, doświadczających braku „satysfakcji” życiowej

  • Skarżących się na problemy ze snem i trudności w wypoczywaniu lub/i zaburzenia aktywności w ciągu dnia, obniżoną motywację, trudności w wypełnianiu życiowych ról i obowiązków

Dlaczego warto skorzystać z możliwości terapii w Oddziale:

 

§  Oddział jest jedyną na terenie województwa lubuskiego placówką oferującą leczenie psychoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych w całości refundowane przez NFZ

 

§  Terapia w Oddziale jest całkowicie bezpłatna - pacjenci nie ponoszą żadnych kosztów w związku z korzystaniem leczenia, które jest w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 

§  Czas trwania terapii uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości pacjenta – jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z osobą podejmującą terapię (do 12 tygodni)

 

§  Proponujemy intensywną i wszechstronną terapię pozwalającą osiągnąć maksymalnie korzystne efekty w zaplanowanym czasie leczenia – zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) po ok. 5 godzin (łącznie w każdym tygodniu obejmują ok. 25 godzin różnorodnych oddziaływań terapeutycznych)

 

§  W trakcie leczenia zapewniamy również stałą opiekę lekarza psychiatry i możliwość wspierania psychoterapii przez umiejętnie stosowaną farmakoterapię

 

§  Obok psychoterapii łączonej w koniecznych sytuacjach z farmakoterapią proponujemy szeroki wachlarz „dodatkowych” zajęć terapeutycznych wspierających i wzmacniających efektywność tych podstawowych metod terapii, m.in. psychorysunek, treningi psychologiczne, psychoedukację, treningi relaksacyjne, warsztaty terapeutyczne na bazie filmów, itp.

 

§  Terapia w Oddziale ma charakter leczenia szpitalnego i pacjenci mogą otrzymać zwolnienie L4 tak jak w trakcie leczenia w oddziałach całodobowych

 

§  Pacjenci codziennie po zajęciach wracają do swoich domów, codziennych relacji z bliskimi osobami, spraw i obowiązków. Nie są oderwani od swoich rodzin i „codziennego życia”. Pozwala to na bieżąco przepracowywać w terapii pojawiające się z życiu problemy, wypróbowywać nowe wzorce zachowania i przeżywania, testować efekty leczenia. 

________________________________________________________________ 

Osoby zainteresowane podjęciem terapii w Dziennym Oddziale Terapii Nerwic zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które pozwoli otrzymać więcej informacji na temat Oddziału i realizowanego w nim Programu Terapeutycznego oraz uzyskać kwalifikację do terapii – wraz z ustaleniem możliwych terminów jej rozpoczęcia. 

W celu umówienia się na spotkanie konsultacyjne prosimy o kontakt: tel.: 68 452 77 64

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=