Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Najem pomieszczeń użytkowych o powierzchni 56,61 m2 w budynku SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Uwaga, 

ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert

jest 12.05.2024

ma być 13.05.2024

miejsce składania i otwarcia ofert oraz godziny pozostają bez zmian

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek 8:00-14:30 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=
 title=
 title=