Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Incydent ALAB

Szanowni Państwo,
Pacjenci SP ZOZ MSWiA w Gorzowie Wlkp. oraz Międzyrzeczu,

27 listopada br. spółka ALAB Laboratoria sp. z o.o., przekazała informację o potencjalnej możliwości kradzieży danych osobowych wszystkich pacjentów, którzy w latach 2017 - 2023 wykonywali badania zlecone w ramach udzielanych im świadczeń medycznych.

Ta informacja oznacza, że również Państwa dane, jako naszych Pacjentów mogą znaleźć się w posiadaniu hakerów – złodziei danych, ponieważ zlecając wykonanie badania na próbce materiału znajdują się następujące dane osobowe:

- imię, nazwisko,
- adres,
- PESEL,
- miejsce zamieszkania,
- wynik badania.

Są to dane osobowe wrażliwe, które podlegają szczególnej ochronie, a jednocześnie ich ujawnienie pozwala osobom trzecim na podszycie się pod Państwa, czyli kradzież tożsamości.

Informujemy Państwa o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i prosimy o:

1.    zainstalowanie na telefonach aplikacji Biura Informacji Kredytowej tzw. BIK. Umożliwi ona odbieranie tzw. alertów, czyli powiadomień w formie SMS w czasie rzeczywistym, zawsze kiedy ktoś będzie próbował zaciągnąć kredyt na podstawie Państwa danych osobowych. Żeby skorzystać z usługi oferowanej przez BIK, trzeba założyć bezpłatne konto na stronie www.bik.pl

Mają Państwo możliwość pobrania raportu BIK poprzez:

·         zamówienie go online, na stronie www.bik.pl,

·         zamówienie raportu w swoim banku przez system bankowości internetowej,

·         otrzymanie go bezpośrednio w placówce Banku Pocztowego lub na Poczcie Polskiej, po potwierdzeniu swojej tożsamości u pracownika poczty;

2.    zachowanie ostrożności w przypadkach, gdyby ktoś próbował uzyskać dodatkowe dane na Państwa temat telefonicznie lub maliowo;

3.    jeżeli korzystają Państwo z mediów społecznościowych prosimy o monitorowanie wpisów na swoich kontach i zgłaszanie wszelkich nieautoryzowanych prób wykorzystania Państwa danych Administratorom portali oraz organom ścigania;

4.    mogą Państwo również skorzystać z usługi zastrzeżenia numeru ewidencyjnego PESEL w celu zapobiegania zaciągania pożyczek na Państwa dane osobowe (https://www.bik.pl/bezpieczny-pesel).

W zaistniałej sytuacji sugerujemy także złożenie na Policji zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych, co może mieć wartość dowodową, jeśli w przyszłości okazałoby się, że osoba trzecia przy wykorzystaniu Państwa danych osobowych dokonała przestępstwa podszywając się pod Państwa tożsamość.

Informujmy również, że Państwa dane osobowe tj. nazwisko, numer PESEL oraz informacje o stanie zdrowia stanowią dobra osobiste, które podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów Konstytucji RP oraz art. 24 Kodeksu cywilnego. W przypadku naruszenia tych dóbr w postaci np. kradzieży tożsamości, mogą Państwo dochodzić swych praw na drodze postępowania sądowego.

Poniżej odsyłamy Państwa do komunikatu ALAB Laboratoria sp. z o. o.
https://www.alablaboratoria.pl/19811-komunikat-incydent-naruszenia-bezpieczenstwa-danych-osobowych

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek 8:00-14:30 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=
 title=
 title=