Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Informujemy, że w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia nasz Zakład udzieli koniczenj pomocy medycznej wszystkim obywatelom Ukrainy, którzy zgłoszą się
z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala. Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Granoiczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP
w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. 

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek 8:00-14:30 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=
 title=
 title=