Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Uruchamiamy Poradnię Ortopedyczną

Od dnia 14.12.2021 uruchamiamy Poradnię Ortopedyczną.
Porad udziela dr Jacek Osmyk - specjalista w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Lekarz szkolenie specjalizacyjne odbywał w Szpitalu Międzyrzeckim oraz w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach. Wykonuje świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dorosłych oraz porady badania preluksacyjne (USG stawów biodrowych u niemowląt).
Rejestracja do poradni odbywa się osobiście w godz. 08:00-16:00 lub telefonicznie w godz. 08:00-15:00 pod nr tel. 68 452 77 78 oraz drogą elektroniczną poprzez e-rejestrację.

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=