Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

UWAGA! WARUNKI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ:

WSZYSTKIE OSOBY WCHODZĄCE NA TEREN NASZYCH PRZYCHODNI PROSZONE SĄ
O ZAKŁADANIE
MASEK OCHRONNYCH NA TWARZ 
WYKONANYCH DOWOLNĄ TECHNIKĄ

(https://www.youtube.com/watch?v=yhFTt8Jo0ak&feature=emb_title)

W TEN SPOSÓB ZMNIEJSZAMY RYZYKO PRZENIESIENIA ZAKAŻENIA NA PERSONEL
I INNYCH PACJENTÓW.

NIE IGNORUJMY FAKATU, IŻ OSOBY,
KTÓRE NIE MAJĄ ŻADNYCH OBJAWÓW INFEKCJI MOGĄ BYĆ NOSICIELAMI WIRUSA
I ZARAŻAĆ INNYCH.

 

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek 8:00-14:30 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=
 title=
 title=