Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

PILNE! INFORMACJA DLA PACEJNTÓW Z OBJAWAMI INFEKCJI GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

OSOBY Z INFEKCJAMI GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH WYMAGAJĄCE PORADY LEKARZA RODZINNEGO
ORAZ WSZYSTKIE OSOBY Z KONTAKTU
Z OSOBAMI PODEJRZANYMI
O ZACHOROWANIE
NA SARS -CoV-2 
PROSIMY O UPRZEDNI KONTAKT TELEFONICZNY  
ZE SWOIM LEKARZEM

POD NUMEREM TELEFONU PRZEZ NIEGO UDOSTĘPNIONYM
W CELU OGRANICZENIA WIZYT W PORADNI.

RÓWNOCZEŚNIE

WSZYSTKIE OSOBY Z OBJAWAMI 
INFEKCJI GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
PROSIMY O ZMIANĘ TERMINU WIZYTY
W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH,
JEŻELI KONSULTACJA TA NIE JEST ZWIĄZANA
Z TYM ZACHOROWANIEM.
POZWOLI TO NA UCHRONIENIE PRZED ABSENCJĄ PERSONELU MEDYCZNEGO
W PRZYPADKU MOŻLIWEGO ZARAŻENIA.

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek 8:00-14:30 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=
 title=
 title=