Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Konferencja

KOMUNIKAT

W imieniu SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze oraz Komitetu Organizacyjnego

mam zaszczyt zaprosić do udziału
w

„VII Lubuskiej Konferencji Diabetologicznej”
która odbędzie się w dniu 13 października 2018 roku w Ośrodku Wypoczynkowym
„Leśnik”
w Łagowie Lubuskim

Celem Konferencji jest przedstawienie i popularyzowanie zasad kompleksowej opieki diabetologicznej prowadzonej przez interdyscyplinarne zespoły w oparciu
o aktualnie obowiązującą wiedzę.

Pragniemy, aby Konferencja ta stała się dla jej uczestników forum wymiany doświadczeń.

Zapraszamy lekarzy wszystkich specjalności, pielęgniarki, a także profesjonalistów
ze wszystkich dziedzin zaangażowanych w proces leczenia cukrzycy i jej powikłań.

 

PLAN KONFERENCJI

8.00 – 8.30

Rejestracja uczestników

 

8.30 – 8.45

Rozpoczęcie Konferencji

lek. Dariusz Suchorski

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

 

8.45  – 9.15

Wykład inauguracyjny: „Metformina – czy nadal złoty standard
w leczeniu cukrzycy typu 2”

prof. dr hab. n. med. Bogna Wierusz-Wysocka

Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

9.15 - 9.45

„Indywidualizacja leczenia cukrzycy u pacjentów geriatrycznych”

dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot

Oddział Geriatrii Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach

 

9.45 - 10.15

„Flozyny w leczeniu cukrzycy typu 2”

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz

Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

10.15 - 10.45

„Leczenie insuliną pacjentów w oddziale szpitalnym–praktyczne wskazówki”

lek. Bożena Mospan

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

 

10.45 - 11.00

Przerwa kawowa

 

11.00 - 11.30

„Analogi GLP 1 w leczeniu cukrzycy”

dr n. med. Iwona Towpik

Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze

 

11.30 - 12.00

„Jak zwiększyć efektywność interwencji terapeutycznych chorych
na cukrzycę”

mgr Waldemar Monczanowski

 

12.00 - 12.30

„Cukrzyca u dzieci”

dr n. med. Małgorzata Urbańska-Kosińska

Oddział Dziecięcy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Gorzowie Wielkopolskim

 

12.00 - 12.30

„RODO a służba zdrowia”

mec. Ewa Hassa

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Hassa

 

13.00-13.30

„Kiedy warto wprowadzać farmakoterapię w otyłości?”

prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

13.30 – 14.30

Obiad

 

14.30-15.30

Sesja interaktywna: „20 lat terapii pompowej w Polsce – diabetologia (nie) wykorzystanej szansy?”

dr n. med. Andrzej Gawrecki, mgr Teresa Benbenek-Klupa

Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

15.30 - 16.00

„Możliwości angiologiczne leczenia stopy cukrzycowej”

dr hab. n. med Paweł Maga

Oddział Angiologii i Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 

16.00 - 16.30

„Nowoczesne metody leczenia stopy cukrzycowej - przypadki kliniczne”

lek. Bożena Mospan

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

 

16.30.16.45

Przerwa kawowa

 

16.45 - 17.15

„Biofilm w ranie przewlekłej-inteligentny przeciwnik”

prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu

 

17.15 - 17.45

„ Miejsce antybiotyków w leczeniu ran”

dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu

 

17.45 - 18.15

„ VAC - terapia w leczeniu ran przewlekłych”

piel. dypl. Arleta Michalska

Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Stopy Cukrzycowej SP ZOZ MSWiA
w Zielonej Górze

 

18.15-18.45

„ Rola insuliny w ginekologii i położnictwie”

lek. Sławomir Laber

Specjalista Ginekologii i Położnictwa

 

19.00 - 20.00

Kolacja

 

Udział w części wykładowej konferencji jest bezpłatny.

Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

 

Pozdrawiamy i do zobaczenia w Łagowie Lubuskim!

 

Komitet organizacyjny:

 1. Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze
  Dariusz Suchorski
 2. Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

lek. Bożena Mospan

 1. Pielęgniarka Naczelna
  mgr Teresa Czeczott
 2. Pielęgniarka Oddziałowa Oddz. Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
  dypl. Wiesława Kosmowska
 3. Pielęgniarka Poradni Diabetologicznej i Poradni Stopy Cukrzycowej
  dypl. Arleta Michalska
 4. Sekretarka medyczna Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
  Grażyna Dykrzak

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=