Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

V Lubuska Konferencja Diabetologiczna

Szanowni Państwo

w imieniu SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze oraz Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić do udziału
w

V Lubuskiej Konferencji Diabetologicznej,
która odbędzie się dnia 15 października 2016 roku.

Celem Konferencji jest przedstawienie i popularyzowanie zasad kompleksowej opieki diabetologicznej prowadzonej przez interdyscyplinarne zespoły w oparciu o aktualnie obowiązującą wiedzę.

Pragniemy, aby Konferencja ta stała się dla jej uczestników forum wymiany doświadczeń.

Zapraszamy lekarzy wszystkich specjalności, pielęgniarki, a także profesjonalistów
ze wszystkich dziedzin zaangażowanych w proces leczenia cukrzycy i jej powikłań.

Konferencja odbędzie się w miejscu dla naszych spotkań tradycyjnym tj.
Ośrodku Wypoczynkowym „LEŚNIK” w Łagowie.

Życzymy Państwu interesujących wykładów oraz inspiracji do skutecznych terapii                           w codziennej praktyce.

Uczestnikom Konferencji przysługiwać będą punkty edukacyjne.

Udział w części naukowej konferencji jest bezpłatny.

 

Do zobaczenia w Łagowie.

 

                                                                                                               lek. Dariusz Suchorski

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze  

 

 

Program ramowy Konferencji:

 godz. 8:30:00-10:00 – rejestracja uczestników

godz. 10:00 – otwarcie Konferencji

godz. 10:00-13:00 – program naukowy

godz. 13:00-14:00 – obiad

godz. 14:00-17:00 – program naukowy

godz. 17:00 - grill

godz. 20:00 – uroczysta kolacja.

 

Tematy wykładów:

1.       dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz: Biofilm jako przyczyna powikłań ran przewlekłych
- Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM we Wrocławiu,

2.       prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa: Nowości w leczeniu osobistymi pompami insulinowymi
- Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,

3.      mgr Teresa Bębenek-Klupa: Edukacja pacjenta z osobistą pompą insulinową - na co zwrócić szczególną uwagę?

4.      dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz: Leki inkretynowe w cukrzycy - Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu,

5.      dr n. med. Iwona Towpik : „Cukrzyca ciążowa” -  Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diabetologii,

6.      dr n. med. Małgorzata Urbańska-Kosińska: Cukrzyca u dzieci - Oddział Dziecięcy Szpitala Wojewódzkiego Gorzów Wlkp.

7.      dr n. med. Andrzej Gawrecki: Dlaczego pompa  insulinowa u sportowca z cukrzycą typu 1?
- Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Poznań UM w Poznaniu,

8.      lek. Bożena Mospan: Leczenie zespołu stopy cukrzycowej - Oddział Chorób Wewnętrznych                    i Diabetologii SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze,

9.      lek. Sylwia Markowska: Flozyny - nowe leki przeciwcukrzycowe - Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze,

10.    piel. dypl.  Arleta Michalska: Edukacja pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej - Poradnia Diabetologiczna i Poradnia Stopy Cukrzycowej SP ZOZ MSWiA  w Zielonej Górze,

11.    mgr Ewa Hassa : Prowadzenie dokumentacji medycznej - Radca Prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze.

 

 

 

 

Komitet organizacyjny:

  1. Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze lek. Dariusz Suchorski
  2. Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii lek. Bożena Mospan
  3. Pielęgniarka Naczelna mgr Teresa Czeczott
  4. Pielęgniarka Oddziałowa  Oddz. Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Lidia Kalis
  5. Pielęgniarka Poradni Diabetologicznej i Poradni Stopy Cukrzycowej Arleta Michalska
  6. Sekretarka medyczna Oddziału Wew. i Diabetologii Grażyna Dykrzak

 

Informujemy, iż udział w uroczystej kolacji i nocleg jest płatny, a koszt dla jednej osoby wynosi:

  1. Kolacja bez noclegu - 150 zł
  2. Nocleg w Hotelu „Leśnik”: 

- pokój jednoosobowy – 120 zł;

- pokój dwuosobowy – 140 zł;

- pokój trzyosobowy – 180 zł;

- pokój czteroosobowy – 200 zł.

 

Opłatę z dopiskiem „Konferencja Łagów 2016” należy przesłać na konto :

PKO BP SA:  78 1020 5402 0000 0102 0133 9050

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty prosimy przesłać na nasz adres:
SP ZOZ MSWiA ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra z dopiskiem: ”Konferencja Łagów 2016”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa                      (kolacja+nocleg) do dnia 20.9.2016.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=