Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ćwiczenia z ewakuacji

W dniu dzisiejszym odbyły się wspólne ćwiczenia pracowników Zakładu z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w zakresie ewakuacji. W założeniu do ćwiczenia przyjęto pożar na najwyższej kondygnacji budynku B Polikliniki, który ze względu na historyczną konstrukcję stawia wiele wyzwań w zakresie ochrony p.poż. Po przeprowadzeniu ewakuacji personelu i pacjentów Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza przystąpiła do lokalizacji ogniska pożaru, ćwiczyła ewakuację osoby odciętej pożarem za pomocą drabiny z koszem oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym strażakom oraz ich ewakuację z rejonu działania. Wspólne ćwiczenia dla Strażaków były kolejnym elementem doskonalącym ich kunszt, zaś pracownikom pozwoliły nabyć praktycznych umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia ewakuacji z zagrożonego rejonu. Równocześnie w omówieniu ćwiczenia określiliśmy wspólnie punkty krytyczne, które Zakład będzie niwelował projektując kolejne inwestycje.  Dziękujemy za zangażowanie w nasze szkolenie Komendantowi Miejskiemu PSP w Zielonej Górze bryg. mgr. Dariuszowi Machowi, Dowódcy JRG nr 2 mł. bryg. mgr. inż. Rafałowi Szymońskiemu, mł. bryg. mgr. Ryszardowi Gurze i wszystkim strażakom zangażowanym w dzisiejsze szkolenie. 

 

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=