Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zasady reklamowania produktów medycznych

Przypominamy, że osoby zainteresowane reklamowaniem produktów leczniczych na terenie SPZOZ MSW w Zielonej Górze, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 25/08 z dnia 1.12.2008, zobowiazane są do złożenia stosownego "Oświadczenia" do Dyrektora Zakładu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekretariat Dyrektora (pok.29, II pietro części "B") Polikliniki,

- telefonicznie pod numerem 68 452 77 00.

- na adres e-mail po wysłaniu wiadomości na adres dyrektor@poliklinika.zgora.pl   

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=