Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Warsztaty terapeutyczne

PSYCHOLOGICZNE WARSZTATY TERAPEUTYCZNE

„RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM”

Dla pracowników i emerytów służb mundurowych oraz  cywilnych pracowników MSW.

Osoby pracujące za okres udziału w warsztatach mogą otrzymać zwolnienie lekarskie.

Termin : 07.09.-21.09.2015

Zgłoszenia i informacje:

 rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego

 pokój nr 2, tel. 68 452 77 64;

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=