Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Komunikat o udziale zakładu w programie praktyk.

SP ZOZ MSW w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że bierze udział w realizacji rządowego programu praktyk studenckich w administracji rządowej, przyjętego w formie zaleceń Rady Ministrów z dnia 3 marca 2015 roku dotyczacych praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych między innymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Studentów i uczelnie zainteresowane praktykami w naszym zakładzie prosimy o odwiedzenie strony http://www.oferty.praca.gov.pl, gdzie zamieszczone są oferty praktyk, w tym naszego zakładu.

Zainteresowane uczelnie, chcące pozyskać miejsca praktyk dla swoich studentów w naszym zakładzie, prosimy o dokładne zapoznanie się z ofertą miejsc praktyk i nawiązanie kontaktu wskazanego w ofercie.

Szczegółowe informacje można uzyskać wysyłając pytanie na adres e-mail:praktyki.spzozmsw@poliklinika.zgora.pl

 

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej można uzyskac na stronie bip.kprm.gov.pl 

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=