Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Warsztaty terapeutyczne

Warsztaty Terapeutyczne ukierunkowane na problem rozwiazywania konfliktów.

Konflikt jest naturalnym zjawiskiem. Sam w sobie nie jest ani dobry ani zły. Nabiera wartości pozytywnej lub negatywnej zależnie od tego, w jaki sposób zostanie potraktowany. Kiedy w jednym miejscu i czasie spotykają się ludzie, zachodzą między nimi interakcje społeczne i tworzą się między nimi specyficzne relacje. Zawsze pojawiają się w tej relacji sytuacje trudne, ponieważ każdy z nich ma inne wyobrażenie o tej relacji. Każdy w jakiś sposób wyobraża sobie swoje w niej miejsce, każdy ma inny system wartości i sposoby komunikacji. Trudno jest zauważyć, że to, co jest ważne dla nas, może nie być ważne dla kogoś innego. Taka sytuacja rodzi wiele konfliktów, drobnych i poważniejszych. Konflikty są czymś normalnym, a sposoby ich rozwiązywania pozwalają zbudować wartościową, satysfakcjonującą relację. Nierozwiązane, ignorowane, narastające konflikty mogą doprowadzić do prawdziwego kryzysu w pracy, w związku i w rodzinie.

Podczas warsztatu będziemy pracować nad naszymi konfliktami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi (interpersonalnymi), docierać do ich podstaw, ujawniać znaczenie oraz poznawać sposoby ich rozwiązywania. Zastanowimy się kiedy w ogóle warto zająć się konfliktem, jak postępować kiedy jedna ze stron konfliktu jest silniejsza od drugiej i co zrobić kiedy konflikt eskaluje.

Nasza oferta skierowana jest do osób, które chciałyby w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach terapeutycznych doświadczyć sytuacji konfliktowych, a także uczyć się, że to od nas zależy czy konflikt będzie siłą destrukcyjną, czy szansą, by w procesie jego rozwiązywania dotrzeć do własnych potrzeb i rozwijać się.

Zapraszamy osoby dorosłe, które chcą doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Dlaczego warto uczestniczyć w proponowanej terapii krótkoterminowej?

Umiejąc trafnie rozpoznawać przyczyny konfliktów, będziemy mogli im zapobiec lub zareagować we wczesnej fazie. Wyrażając własne opinie w sposób nie zagrażający innym nie będziemy doprowadzać nieświadomie do eskalacji konfliktu. Gdy nauczymy się słuchać rozmówców i właściwie reagować na ich emocje, poprowadzimy dyskusje, unikając niemerytorycznych sporów i zachowując dobre relacje z innymi osobami.

Zgłoszenia: osobiście w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych lub telefonicznie:

68 452 77 64

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=