Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Administracja

 
lek. Dariusz Suchorski Dyrektor 68 452 77 00
mgr Romuald Susłowicz Zastępca Dyrektora 68 452 77 00
mgr Daria Antecka Asystent Dyrektora 68 452 77 00
mgr Helena Zaleska Główny Księgowy 68 452 77 06
mgr Dorota Nowak Kierownik Działu Kadr i Rozliczeń 68 452 77 10
mgr inż. Jerzy Krzywda Kierownik DAG 68 452 77 03
mgr Teresa Czeczott Naczelna Pielęgniarka 68 452 77 05
mgr Magdalena Erbreder-Mirosławska

Rzecznik Praw Pacjenta,
Pełnomocnik ds. Weteranów

68 452 77 24
     
inż. Wiesław Kuchta

Informatyk

68 452 77 23

 

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=