Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Poradnia Leczenia Nerwic

Kierownik: lek. Mirosława Czerepińska-Piela

Specjalizacja: psychiatriaRejestracja telefoniczna – 68 452 77 64
Rejestracja osobista Gabinet B2
e- REJESTRACJA

Wizyty pierwszorazowe u psychologów odbywają się na podstawie skierowania, które należy przekazać do Zakładu osobiście lub listownie w terminie 14 dni od daty rejestracji.

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=
 title=