Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Specjalizacja: psychiatriaPrzyjęcia odbywają się w gabinecie 3 (parter stara część Polikliniki).

Poradnia zajmuje się:

  • pełną diagnostyką psychiatryczno-psychologiczną, leczeniem farmakologicznym i oddziaływaniami psychoterapeutycznymi,
  • leczy depresje, zaburzenia lękowe, psychozy, zaburzenia na podłożu zmian organicznych (pourazowe, naczyniowe, choroba Alzheimera), zaburzenia stresowe, pourazowe, snu i osobowościowe, uzależnienia od alkoholu,
  • wykonuje badania kandydatów do służb mundurowych, orzecznicze, wszelkiego rodzaju badania kwalifikacyjne pracowników, badanie zdolności do kierowania pojazdami mechanicznymi, badanie zdolności do posiadania broni.

Rejestracja: 068 452 77 64

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek 8:00-14:30 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=
 title=
 title=
 title=
 title=