Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kierownik: lek. Małgorzata Biernat

Specjalizacja: rehabilitacja medyczna



Kierownik oddziału: lek. Małgorzata BIERNAT

Pielęgniarka oddziałowa: pieL. dypl. Julita ORPEL 

Oddział mieści się na IV piętrze w części "A" Polikliniki

Kontakt tel.: dyżurka pielęgniarska 68 452 77 40

W oddziale prowadzone jest wczesne leczenie fizykalno-usprawniające chorych z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz narządu ruchu o różnej etiologii - w przebiegu chorób naczyniowych, zwyrodnieniowych, nowotworowych, przeciążeniowych, operacjach naprawczych, korekcyjnych i amputacjach, w tym po ciężkich uszkodzeniach wielomiejscowych i wielonarządowych.

 

Chorzy przyjmowani do oddziału powinni posiadać: 

  1. Skierowanie (wystawione zgodne z wymogami NFZ).
  2. Posiadaną dokumentację medyczną z leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego wraz z dokumentacją RTG. 
  3. Strój sportowy i buty sportowe.
  4. Leki, które chory przyjmuje z zapasem na planowany okres hospitalizacji.
  5. Przybory toaletowe, bielizna.
  • CHORY PRZYJMOWANY DO ODDZIAŁU MUSI MIEĆ ZACHOWANĄ ZDOLNOŚĆ DO WYRAŻENIA ŚWIADOMEJ ZGODY NA LECZENIE. JEŻELI STAN ZDROWIA TO UNIEMOŻLIWIA ZDOLNOŚĆ TAKĄ W WYMIARZE PRAWNYM MUSI POSIADAĆ OSOBA WYSTĘPUJĄCA W JEGO IMIENIU - OPIEKUN PRAWNY CHOREGO.
  • W dniu przyjęcia oddział prowiantuje od obiadu.
  • UWAGA - OSTATECZNA DECYZJA O PRZYJĘCU DO ODDZIAŁU ZAPADA PO BADANIU CHOREGO W DNIU PRZYJĘCIA!

 

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=