Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Warsztaty terapeutyczne

ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH

SP ZOZ W ZIELONEJ GÓRZE

Nowa propozycja terapeutyczna dla wszystkich pacjentów

TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA UKIERUNKOWANA NA PROBLEM

 1/ "Jak dobrze rozmawiać? - jak być asertywnym, jak dobrze i skutecznie rozmawiać, by rozwijać dobre relacje z ludźmi?"

terapia krótkoterminowa 15-26.09.2014

 

2/ "W drodze do szczęścia - od czego zależy nasze szczęście? jak dążyć do swojego szczęścia? - terapia oparta na nurcie psychologii pozytywnej".

terapia krótkoterminowa 30.09.-10.10.2014

 

3/ "Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym"

terapia krótkoterminowa 13.10-24.10.2014

 

Terapia krótkoterminowa ma formę pracy warsztatowej, przede wszystkim bazuje na psychoedukacji,
bez konieczności analizowania na forum grupy indywidualnych problemów emocjonalnych i problemów
w relacjach z ludźmi.

 

Terapia krótkoterminowa adresowana do wszystkich pacjentów
(nie tylko pracowników służb mundurowych).

 

Terapia krótkoterminowa odbywa się w ramach przyjęcia do Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych, w trakcie leczenia pacjenci mogą otrzymać zwolnienie lekarskie.

 

Każdy pacjent może uczestniczyć w kilku propozycjach terapeutycznych.

 

Skierowania na druku "skierowanie do szpitala psychiatrycznego" prosimy składać do pokoju nr 2

 

- rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego.

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=