Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Oświadczenie.

Zielona Góra, dn. 26.9.2018

 

OŚWIADCZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze przeprasza pacjentów za stosowanie niezgodnych z prawem zasad udostępniania dokumentacji medycznej, informując, że:

  1. a) udostępnienie dokumentacji medycznej połączone z wysyłką tej dokumentacji drogą pocztowa nie może przekraczać opłat maksymalnych określonych w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy (opłata za przesyłkę dokumentacji medycznej mieści się w ww. opłacie maksymalnej);
  2. b) udostępnienie dokumentacji medycznej następuje przez cały czas funkcjonowania podmiotu leczniczego;
  3. c) upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej nie musi być złożone na piśmie, w tym na druku obowiązującym w podmiocie leczniczym,
  4. d) przedstawiciele ustawowi wnioskujący o udostępnienie dokumentacji medycznej nie są zobowiązani do okazywania przy wnioskowaniu metryki urodzenia dziecka (w przypadku rodziców pacjentów do ukończenia przez nich 18 roku życia) lub stosownego orzeczenia (w przypadku opiekunów ustanowionych przez sąd);
  5. e) oświadczenie, w którym osoba uprawniona prosi o przeslanie dokumentacji medycznej na wskazany przez nią adres nie musi być poświadczone notarialnie, a przedstawiciele ustawowi i opiekunowie prawni wnioskując o powyższe nie są zobowiązani do dołączenia kserokopii dowodu tożsamości i metryki urodzenia dziecka lub orzeczenia sądu.
    Jednocześnie uprzejmie informuję, że każda osoba, która uiściła opłatę za usługę wysłania dokumentacji medycznej pocztą, może zwrócić się do Szpitala o jej zwrot.

 

 

                                                                                                            lek. Dariusz Suchorski

                                                                                              Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

 

 

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=