Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Warsztaty terapeutyczne

ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH SP ZOZ MSWiA W ZIELONEJ GÓRZE

PSYCHOLOGICZNE WARSZTATY TERAPEUTYCZNE

Zapraszamy Państwa do udziału  w warsztatach terapeutycznych prowadzonych w ramach krótkoterminowej psychoterapii ukierunkowanej na problem.

Warunki udziału w warsztatach psychologicznych:

- osoby zgłaszające się na terapię powinny mieć skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatry na terapię krótkoterminową do Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych SPZOZ MSWiA lub zgłosić się do Poradni Leczenia Nerwic SP ZOZ MSWiA, która również kwalifikuje i kieruje na taką terapię. 

Zgłoszenia i informacje:  rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego 

 Gabinet nr B2, tel. 68 4527 764.

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=