Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

WIARYGODNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

W nawiązaniu do artykułu w dodatku zielonogórskim GW z dn. 13.10.2008 informujemy, że w całym kraju pracownie mammograficzne biorące udział w Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi zostały skontrolowane przez Centralny Ośrodek Koordynujący.

W związku z powyższym z przyjemnością informujemy Panie, iż NZOZ Diagnostyk prowadzący Zakład Diagostyki Radiologicznej w POLIKLINICE uzyskał w przywołanym rankingu najwyższą ocenę. Ciężka praca całego zespołu radiologów i olbrzymie nakłady finansowe ponoszone dla utrzymania jakości badań znalazły swoje odzwierciedlenie w obiektywnej ocenie ich rzetelności. Jesteśmy dumni, że dzięki temu możemy zaoferować Państwu diagnostykę radiologiczną na najwyższym poziomie.

W uzpełnieniu tej informacji cytujemy artykuł z "Wirtualnej Polski", który pokazuje, że problemem źle wykonywanych badań mammograficznych zajął się już Sejm RP, a swoje stanowisko przedstawił posłom wiceminister Marek Twardowski (artykuł z portalu wp.pl pod adresem: http://wiadomosci.wp.pl/kat,18032,title,Milionom-Polek-zle-zrobiono-badania-piersi,wid,10545298,wiadomosc.html).

Milionom Polek źle zrobiono badania piersi

Kobiety, którym wykonano złe badania mammograficzne, będą je miały wykonane ponownie - zapewnił w Sejmie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marek Twardowski. Na 300 ośrodków wykonujących w Polsce badania mammograficzne skontrolowano w ubiegłym roku 295. Z tego w 117 wykryto uchybienia.

Dotyczyły one w równym stopniu placówek publicznych, jak i niepublicznych. W związku z tym posłowie PO pytali czy resort zdrowia podjął już jakieś działania aby w przyszłości zapobiec takim zdarzeniom.

Elżbieta Łukaciejewska (PO) pytała czy kobiety, którym wykonane złe badania, będą mogły je powtórzyć i na czyj koszt.

Marek Zieliński (PO) chciał wiedzieć, czy negatywny wynik kontroli będzie miał wpływ na przyszłoroczne kontrakty z NFZ oraz kto zawinił - sprzęt czy ludzie.

Maciej Orzechowski (PO) poprosił o wyjaśnienie, co będzie z kobietami, które w chwili badania miały 69 lat i już wyszły z programu badań mammograficznych, czy też będą one miały powtórzone badania.

Twardowski przypomniał, że nad realizacją Narodowego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi czuwa 16 koordynatorów regionalnych. To oni mają pilnować szkolenia techników i lekarzy radiologii, kontrolować jakość badań, dbać o zwiększenie liczby kobiet zgłaszających się na mammografię.

Co do sprzętu, to Twardowski zaznaczył, że jest on stale monitorowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego, który ponosi odpowiedzialność przed ministrem zdrowia.

- Nie zgłosił on żadnych zastrzeżeń do sprzętu uznając go za nowoczesny i dobry dla pacjenta. Problemy wynikają ze złej pracy ludzi - stwierdził wiceminister.

Zapewnił, że jednostki zajmujące się badaniami mammograficznymi zostały zobowiązane do usunięcia uchybień, zarządzono szkolenia techników oraz lekarzy i wiele z nich już przeprowadzono.

- Powtórna kontrola ośrodków zakończy się 30 listopada 2008 r. Jej wyniki będą brane pod uwagę przy kontraktowaniu świadczeń na 2009 r. - podkreślił Twardowski.

Dodał, że "dotyczy to wszystkich kobiet, których badania wykonano w placówkach ocenionych negatywnie". - Nowe badania będą musiały być wykonane na koszt placówki, a nie NFZ, który już raz za nie zapłacił - powiedział Twardowski.

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=