Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Psychologiczne Warsztaty Terapeutyczne

Zapraszamy Państwa do udziału  w warsztatach terapeutycznych prowadzonych w ramach krótkoterminowej psychoterapii ukierunkowanej na problem. Proponujemy tematy:

1/ ASERTYWNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ DOBREJ ROZMOWY  : termin : 24.08.-03.09.215

: Jak mówić, by inni wysłuchali? Jak nauczyć się odmawiać? Jak rozmawiać bez kłótni?

2/ RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM : termin: 07.09.-21.09.2015

: Czym jest stres i dlaczego powstaje? Jakie są objawy i konsekwencje stresu? Dlaczego powstaje wypalenie zawodowe?

3/ JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM? : termin : 28.09.–12.10. 2015

: Jak czerpać satysfakcję z życia? Jak rozumieć samego siebie? Jak planować i osiągać cele? Warsztat oparty na nurcie psychologii pozytywnej.

Warunki udziału w warsztatach psychologicznych:

- warsztaty przeznaczone są dla osób objętych bezpłatnym leczeniem w ramach NFZ;

- pacjenci uczestniczący w warsztatach są przyjęci do Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych SPZOZ MSW, dlatego też na czas terapii mogą otrzymać zwolnienie lekarskie;

- osoby zgłaszające się na terapię powinny mieć skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatry na terapię krótkoterminową do Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych SPZOZ MSW.

Zgłoszenia i informacje:  rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego 

 

 pokój nr 2, tel. 68 452 77 64.

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=